W medycynie

korzystanie z coraz bardziej zaawansowanych technologii staje się obecnie coraz ważniejsze. W ten sposób możliwe jest wykorzystywanie wielu możliwości jakie daje współczesna nauka. Przede wszystkim współczesna medycyna nie mogłaby działać bez komputerów, ale również sieci. sieci komputerowe wykorzystywane są z jednej strony do gromadzenia danych o pacjentach.

Równie ważna jest możliwości zbierania danych oraz ich analizy nawet po dłuższym czasie. Korzystając z sieci możliwe jest przesyłanie informacji na duże odległości. Komputery podłączone do Internetu dają również możliwości wykonywanie wielu zdalnych operacji. W ten sposób możliwe jest wykonywanie najbardziej skomplikowanych operacji przeze najlepszych specjalistów na świecie. Jeszcze jakiś czas temu konieczne było w takiej sytuacji poruszanie się lekarzy na bardzo dużych odległościach. Obecnie wystarczy podłączenie do sieci i wykorzystanie możliwości jakie daje również robotyka. Wykorzystanie robotów podczas oparci zdalnych jest bardzo ważne. W ten sposób lekarz, który znajduje się nawet o kilometry od pacjenta i sali operacyjnej jest w stanie wykonywać operację poprzez wykonywanie ruchów drążkami, które następnie powielane są przez robota. Robot w takiej sytuacji daje również dodatkowe korzyści jakimi są precyzja oraz brak popełnianych błędów.

W ten sposób ilość urazów w skali mikro jakie zawsze pojawiają się podczas operacji możliwa jest do zredukowania. Jest to ważne, zwłaszcza przy skomplikowanych operacjach w jakich konieczne jest wykonywanie bardzo precyzyjnych cięć. Im mniej naruszone są zdrowe okolice operowanych części ciała, tym znacznie szybciej pacjent jest w stanie powracać do zdrowia.

Robot ma znacznie niższe prawdopodobieństwo naruszenia nerwów, czy tkanek jakie są zdrowe. W przypadku nawet najlepszych lekarzy z dużym doświadczeniem, nie ma możliwości przekroczenia pewnych barier jakie posiada każdy człowiek. Do takich ograniczeń zaliczyć możemy pojawiające się zmęczenie podczas wykonywania precyzyjnych ruchów podczas wielogodzinnych operacji.