Klawiatura

Obecnie każdy z nas spędza przed komputerem masę czasu, korzystając przy tym z klawiatury komputerowej. Czy zastanawiałeś się może dlaczego, taki, a nie inny jest układ klawiatury, co oznacza odpowiednik klawisza na komputerach Apple, lub też skąd się wziął symbol małpy? Okazuje się, że symbole na klawiaturze mają całkiem długą i interesującą historię sięgającą często Średniowiecza! 

QWERTY / QWERTZ

Klawiatura komputerowa oparta jest o układ klawiszy z maszyn do pisania. Układ ten wymyślili Amerykanie Christopher Latham Sholes oraz Carlos S. Glidden. Układ, który wymyślili opierał się o częstość występowania obok siebie różnych znaków w angielskich wyrazach i miał za zadanie minimalizować ryzyko blokowania się czcionek. Niemcy na bazie układu QWERTY swój własny, bardziej dopasowany pod swoje możliwości – QWERTZ, a na podstawie niemieckiego układu dopiero powstał polski zwany układem maszynisty.

Enter / Return

Pewną proweniencję maszynową ma również klawisz Return lub w postaci łamanej strzałki ↵  . Strzałka pokazuje bowiem drogę, jaką pokonywał wałek maszyny. Wciśnięcie tego przycisku oznaczało przejście do kolejnej linii oraz przewinięcie do lewej strony, lub za pomocą ręcznego powrotnika. To samo zresztą obserwujemy, pracując w edytorze tekstów –  choć już bez charakterystycznych odgłosów maszyny do pisania. Współcześnie wymiennie stosuje się słowo Enter, które oznaczało  koniec wpisywania danych.

Ctrl

Skrót Ctrl na klawiaturze PC raczej łatwo odgadnąć jako Control – kontrola. Niegdyś wciśnięcie tego klawisza skutkowało wyświetleniem tabeli kodów ASCII, obecnie jest on jednym z pomocniczych przycisków funkcyjnych. Ciekawostką jest reprezentacja graficzna tego przycisku w komputerach firmy Apple. Przycisk Cmd (Command) jest bowiem zwizualizowany przy pomocy znaku węzła Bowena ⌘. Otóż w roku 1983 programiści postanowili dołożyć nowy przycisk, umożliwiający wybieranie komend bezpośrednio z klawiatury. Ponieważ szefowi Steve’owi Jobsowi nie w smak było użycie loga Apple, postanowiono wybrać jakiś inny znak. Susan Kare zaproponowała więc znak, który zapamiętała z wycieczki do Szwecji. Tam węzeł Bowena widnieje na znakach drogowych i wskazuje szczególnie interesujące miejsce i atrakcji na kempingu czyli POI  (Point of interest). W krajach nadbałtyckich znak jest zwany krzyżem św. Jana i przydatny w celu oznaczania miejsc historycznych.

Małpa @

Na klawiaturze znajdziemy również inny dziwaczny znaczek: @. Popularna małpa to część każdego adresu e-mail, ale swoje początki ma w VI wieku naszej ery. Wówczas to mnisi w ten sposób zapisywali łacińskie słowo „ad” czyli „do” lub „w”. Później symbol ten pojawił się na klawiaturach maszynowych i oznaczał tyle co „w cenie”. Z symbolu księgowych małpa została użyta w informatyce za sprawą Raymonda Tomlisona, który w ten sposób w 1971 roku tym znakiem oddzielił nazwę użytkownika od serwera, w ten sposób narodził się współczesny zapis adresu e-mail.