Internet i WWW

Decydujący wpływ na światowy zasięg Internetu było powstanie WWW (World Wide Web), czyli sieciowego systemu wymiany informacji. Jednym z ważniejszych jego osiągnięć, było stworzenie protokołu HTTP,  którego idea z perspektywy technicznej polegała na szybkim przenoszeniu się między odnośnikami referencji do innych dokumentów tekstowych. W zamyśle twórców było stworzenie sieci, która udostępniałaby informacje w prosty i logiczny sposób z dowolnego źródła , za pomocą jednego programu bez względu na rodzaj komputera. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, gdyż WWW spełniało wszystkie powyższe wymagania, obejmując istniejące już elementy Internetu- FTP, Gopher i Telnet, nie zmieniając ich postaci.

Na początku lat 90. ubiegłego wieku liczba hostów przekroczyła milion, zostało utworzone Internet Society, która byłą próbą podjęcia koordynacji i swego rodzaju okiełznania galopującej sieci. Powstała pierwsza graficzna przeglądarka Internetowa- Mosaic, dzięki której wyszukiwanie informacji ograniczało się do umiejętności posługiwania się myszką, bez obszernej wiedzy na temat obsługi UNIX-a. W czerwcu 1994 ruch w obrębie WWW zwiększył się 25-krotnie, a liczba nazw domenowych organizacji komercyjnych (.com), zaczęła znacznie przewyższać liczbę adresów instytucji naukowych i im pochodnych (.edu).Pojawiło się pojęcie „globalna wioska”- którą określa się międzynarodową społeczność użytkowników Internetu. Pojęcie to stało się obiektem zainteresowań badaczy środków masowego przekazu, którzy coraz bardziej uświadamiali sobie, że Internet nie jest środowiskiem jedynie naukowym, ale wciąga w błyskawicznym tempie jednostki z różnych obszarów kulturowych i społecznych.

Początek 1995 roku można uznać za czas, kiedy Internet stał się domeną ogółu. Rozwój sieci unaoczniło pojawienie się nowej, lepszej  przeglądarki Netscape Navigator, która dostępna była w wersji darmowej z przeznaczeniem do celów edukacyjnych oraz w wersji komercyjnej dla firm. Sukces Netscape Navigator, stał się bodźcem dla firmy Microsoft, która prowadził już prace nad własną przeglądarką Internet Explorer, ale także mniejsze firmy takie jak MacroMedia, Progressive Networks, Apple, Sun, nie próżnowały wprowadzając coraz bardziej nowatorskie produkty, sprawiając, że świat WWW ożył grafiką trójwymiarową, muzyką, animacją i mnóstwem innych elementów, które podnosiły atrakcyjność nowego medium. Dwa lata później pojawiła się Web TV, która dostarczała strony WWW i pocztę elektroniczną na ekrany telewizorów, a liczba użytkowników szacowana była na sto milionów. Internet zaczął być wykorzystywany coraz szerzej  przez środki masowego przekazu, wpisując się coraz głębiej w powszechną świadomość. To ugruntowanie pozycji Internet zawdzięcza przede wszystkim poczcie elektronicznej, przy wsparciu WWW, która już wtedy była znacznie częściej używana niż faks i poważnie zagrażała telefonom. Handel elektroniczny kwitł, obejmując swym zasięgiem coraz to nowe sfery, internetowe pogawędki ze znanymi ludźmi czy  podglądanie dzięki sieciowym kamerom, nikogo nie dziwiły. Dalszy rozwój sieci opierał się przede wszystkim na ulepszaniu ówczesnych koncepcji i mechanizmów, zapełnianiu nisz potrzebowych użytkowników czy podnoszeniu atrakcyjności kolejnych produktów.

avatar (Michalina Agniejew)