Internet wynalazek armii

Początków wizji powstania globalnej sieci, dzisiaj znanej pod nazwą „Internet” należy upatrywać w twórczości, która przyjmując różne formy, była obrazem wyobraźni ludzi o przyszłości. Przykładem takiego zjawiska jest nowelka, przetłumaczona jako „Z londyńskiego „Timesa” w 1904” autorstwa samego Marka Twaina, pisarza obdarzonego niezwykłą wyobraźnią, którego fantastyczne wizje budziły politowanie wśród ówczesnych mu ludzi. Wspomniana nowelka zawiera opis globalnej sieci, którą Twain nazwał telektroskopem, sieci, pozwalającej ludziom komunikować się, tak za pomocą słów jak i obrazu, umożliwiając kontakt bez względu na odległość i miejsce na świecie. Nieco ponad siedemdziesiąt lat później, w okresie „zimnej wojny” rozpoczyna się realizacja projektu wojskowego pod kryptonimem ARPANET.

To we wspomnianym ARPANE-cie należy upatrywać źródła Internetu, którym była sieć komputerowa stworzona przez specjalneą Agencję ds. Zaawansowanych Przedsięwzięć Badawczych (Advanced  Research Projects Agency- ARPA) powołanej przez Departament Obrony USA, który zaniepokoił się wystrzelonym w 1957 przez Rosjan pierwszym sztucznym satelitą . ARPA otrzymało zadanie wykorzystania potencjału naukowego środowiska akademickiego na cele budowy lepszego technicznie uzbrojenia, a ściślej ujmując, stworzenia sieci komunikacyjnej dla wojska, która nawet w przypadku ataku nuklearnego, kiedy tradycyjne środki przekazu uległyby zniszczeniu, pozwalałaby na przekazywanie rozkazów pomiędzy jednostkami militarnymi. W wyniku tych prac, w 1969 roku powstaje eksperymentalna sieć ARPAnet, która składała się z czterech, rozmieszczonych w wybranych instytucjach naukowych komputerów. Pierwsza próba zdalnego połączenia miała miejsce 29 września 1969 roku, pomiędzy komputerami w Los Angeles i Stanford- przesłanym komunikatem były dwie litery- „l” i „o”, dwie początkowe litery słowa „login”. Trudno nazwać tę próbę spektakularnym sukcesem (przesłanie trzech liter „l”, „o” i „g” okazało się zbyt dużym przeciążeniem dla jednego z komputerów), jednak ocierała się ona o praktyczne zastosowanie, przez co projekt był kontynuowany.

Na intensywności zyskały prace nad uzgodnieniem protokołów komunikacyjnych, których zadaniem było umożliwienie porozumiewania się pomiędzy komputerami różnych typów. Standardy oraz formalny opis reguł opracowane przez Network Working Group, funkcjonują do dziś jako baza dokumentowania standardów w Internecie. Postępujące prace nad udoskonalaniem ARPAnet-u zaowocowały dostępem do usług sieciowych, które obejmowały zdalne logowanie oraz transmisję plików znanych jako FTP (File Transfer Protocol). Następnie pojawia się poczta elektroniczna. Pierwsza publiczna demonstracja ARPAnet-u miała miejsce w 1972. Sieć składała się 23 serwerów oraz 15 węzłów, rozmieszczonych w instytucjach akademickich i rządowych, a węzeł na Hawajach został podłączony przez łącze satelitarne. Rok później powstaje pierwsze łącze międzynarodowe pomiędzy USA, Norwegią i Wielką Brytanią.

avatar(Michalina Agniejew)